Social Impact Beloond!

Ontwerpgericht onderzoek naar instrumenten die de impact van sociale mkb-bedrijven zichtbaar maken aan inkopers

Petra Oden, Claudia van Orden, Leni Beukema (redactie), Margreet Boersma, Kathinka Geling, Harm van Lieshout, Anneloes Scholing (2021)

Je vindt de publicatie Social Impact Beloond op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Dit boekje doet verslag van een project rondom ‘impactmeting’: het in kaart
brengen van maatschappelijke waarde die ondernemers creëren wanneer ze mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. We wilden een eenvoudig
instrument voor impactmeting ontwikkelen, zodanig dat ondernemers in
inkooptrajecten daadwerkelijk beloond kunnen worden voor de maatschappelijke
waarde die ze leveren, de zogenaamde ‘social impact’.

Dit project hebben we gedaan samen met inkopers en sociale mkb-bedrijven
(die als primair of secundair doel hebben het stimuleren van arbeidsparticipatie
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Met input van beide partijen
hebben we gezocht naar impactindicatoren die deel zouden kunnen uitmaken
van een instrument voor impactmeting. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in
twee digitale instrumenten: (1) de medewerkerstool die bestaat uit een vragenlijst
waarmee werknemers zelf kunnen aangeven wat het effect van het hebben van
werk is op verschillende leefgebieden en hun werknemersvaardigheden; (2) de
impactcalculator, een checklist waarmee de financiële impact van het bieden van
werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt berekend kan worden, dat
wil zeggen dat de maatschappelijke kosten en baten van de inzet van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld kan worden gebracht.

Deze Social Impact Tools kunnen sociale mkb-bedrijven helpen de effecten van hun
bedrijf zichtbaar te maken, waardoor de kans toeneemt dat inkopers producten en
diensten afnemen bij deze ondernemingen. Ook wordt in het boekje stil gestaan
bij andere (wettelijke) mogelijkheden voor het stimuleren van inkoop bij sociale
mkb-bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *