Binnen het project Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen werken onderzoekers en ondernemers samen om sociale ondernemingen te helpen een goede basis te creëren om verder te groeien. Groei die bijdraagt aan zowel commerciële als sociale doelstellingen en daarmee aan het realiseren van meer sociale impact.

De rode draad daarin is een balans vinden tussen de commerciële en sociale doelstellingen van de sociale onderneming. De praktijkvraag die binnen Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen centraal staat is: Hoe organiseer ik mijn onderneming zo dat ik zowel aan mijn sociale als commerciële doelstelling kan werken?

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag worden de komende twee jaar (2020-2022) de volgende vragen onderzocht:

  • Hoe kunnen sociaal ondernemers in de start-up fase hun dubbele waardepropositie verduurzamen?
  • Hoe kunnen werkprocessen en inzet van personeel worden georganiseerd zodat deze bijdragen aan die dubbele waardepropositie?
  • Welke leiderschapsrol past bij de fase van verduurzaming van de sociale onderneming?

Publicaties

De balans tussen sociale en commerciële doelen: tien bedrijfscases (november 2021)

Deze publicatie geeft een inkijkje in de eerste opbrengsten van het onderzoek. De voorbeelden laten zien hoe sociale ondernemingen balanceren tussen hun sociale en commerciële doelen en bijbehorende stakeholders. Tegelijkertijd geeft het inzicht in uitdagingen die hierbij ontstaan.

Je kunt de publicatie downloaden via onderstaande link.

Praatplaat (augustus 2021)

Op basis van de eerste bevindingen is er een ‘praatplaat’ gepubliceerd, zie hieronder. Een beter leesbare pdf vind je door op deze link te klikken.

Scriptie van student Bedrijfskunde Hogeschool Windesheim (augustus 2021)

Studente Thilou Drubbel, van de opleiding Bedrijfskunde MER aan Hogeschool Windesheim Almere, schreef haar afstudeeronderzoek over de elementen van leiderschap die belangrijk zijn voor het vinden en behouden van een balans tussen de sociale en commerciële missie bij sociale horeca ondernemingen. Graag verwijzen we hier naar haar zeer lezenswaardige scriptie.

Nieuws

TBSO op KSON website!

Het onderzoek Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen is op 10 november 2020 van start gegaan. Graag houden we je op de website van KSON op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en de kennis die we opdoen bij de deelnemende ondernemingen. Daartoe verzenden we ook geregeld een nieuwsbrief. Hieronder vind je de reeds verzonden nieuwsbrieven en de mogelijkheid om je aan te melden voor de komende updates!

Ondernemingen

Klik op de afbeelding voor een kort profiel van de deelnemende ondernemingen.

Marie-Louise ’t Jong

Hogeschool Windesheim Almere

Bram Loog

Hogeschool Windesheim Zwolle

Linda Drupsteen-Sint

Hogeschool Windesheim Almere

Astrid Bolland

Hogeschool Utrecht

Thilou Drubbel

Hogeschool Windesheim Almere

Claudia Cuypers

Hogeschool van Amsterdam

Contactpersoon: Bram Loog | b.loog[a]windesheim.nl | 06-123 625 63

Meer weten?

Klik op het logo om de website van de deelnemende ondernemingen te bezoeken.