Routekaart voor een effectief impact-ecosysteem

Jan Willem Wennekes en Claudia van Orden (2020)

Je vindt de Routekaart voor een effectief impact-ecosysteem op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Impactondernemingen zitten in de lift. Steeds meer ondernemingen zien nut en noodzaak om primair of náást economische doelen een maatschappelijk doel na te streven. Actief in tal van verschillende sectoren werken ze aan het bevorderen van arbeidsparticipatie, CO2-reductie, circulaire economie, of andere maatschappelijk relevante doelen. Impact Noord en de Hanzehogeschool hebben meerdere onderzoeken gedaan naar deze ondernemingen in Noord-Nederland, waardoor progressie in de regio zichtbaar wordt. De resultaten van ons meest recente onderzoek treft u in de Monitor Groningse Impactondernemingen 2020 (verder te noemen: Impact Monitor 2020).

De implicaties van onze onderzoeken voor impactondernemingen en andere stakeholders – zoals gemeenten, provincie en kennisinstellingen – hebben we in de publicatie beschreven die u nu in handen heeft: de Routekaart voor een effectief impactecosysteem. Hierin hebben we behalve de resultaten van onze onderzoeken ook inzichten uit actuele en relevante publicaties rondom impactondernemen en ecosystemen voor ondernemerschap verwerkt. Daarmee is het wat ons betreft een handzame, praktische richtlijn geworden, waarmee we met ons allen kunnen komen tot een florissant ecosysteem rondom impactondernemingen.

Allereerst gaan we kort in op het fenomeen ‘impactondernemerschap’ en op de vraag waarom het belangrijk is om impactondernemerschap te stimuleren. Vervolgens bespreken we de theorie van Ecosystemen voor ondernemerschap en onze toepassing daarvan op het veld van impactondernemen. Vervolgens geven we per ecosysteem-domein concrete handvatten en aanbevelingen om het impact-ecosysteem op effectieve wijze te stimuleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *