Impactondernemers en impactmeting

Claudia van Orden en Maarten Hogenstijn (2023)

Je vindt Impactondernemers en impactmeting : inventarisatie instrumentarium en behoeften voor doorontwikkeling in de HBO kennisbank

In hoeverre en op welke wijze brengen impactondernemers hun impact in kaart? Welke instrumenten voor impactmeting worden in Nederland daadwerkelijk gebruikt? En welke behoeften leven er voor doorontwikkeling van dit instrumentarium?
Deze vragen stonden centraal in dit onderzoek in opdracht van de City Deal Impact Ondernemen ten behoeve van impactondernemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *