Batavialand

Batavialand

Sociale impact met Hollandse glorie


JAN VRIEZEN

Daarnaast werken er meer dan dertig betaalde krachten en zijn er zo’n 250 vrijwilligers actief. Samen zorgen ze ervoor dat Batavialand zich kan richten op uiteenlopende activiteiten als toerisme, training, kennisdeling en het aanbieden van werktrajecten. Voor Batavialand is het nastreven van een sociale missie hierin van groot belang. De grote hoeveelheid ervaring die de onderneming met zich meebrengt is ook van grote waarde in het project TBSO. “Batavialand oefent al lang een maatschappelijke functie uit, daarom is het goed om ‘de luiken open te zetten’ en kennis te nemen van ervaringen van anderen en te bezien welke verbeteringen en veranderingen mogelijk zijn,” aldus Batavialand-directeur Jan Vriezen.

Batavialand zag in 2017 het levenslicht door een fusie van het Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en het Maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, buren aan de Lelystadse kust. Samen staan deze bezienswaardigheden sterker en zijn ze in staat om meer publiek te trekken. Bij Batavialand komen dus zowel de sociaal maatschappelijke rol als de publieke functie samen. Aandacht voor bedrijvigheid en ontwikkeling vormen de sleutel. En dat maakt de plek, waar al meer dan dertig jaar sociaal wordt ondernomen, zo uniek.