Sociaal ondernemen

Voor sociale ondernemingen volgt het netwerk de definitie van de Europese Commissie aangevuld door de Sociaal Economische Raad (SER): Een sociale onderneming:

Maatschappelijke missie

Heeft primair een maatschappelijke missie: impact voorop

Zelfstandige onderneming

Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming, die een dienst of product levert

Zelfvoorzienend

Is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies.

Sociaal

Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd

Impact boven winst

Winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie, het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk.

Evenwichtige zeggenschap

Bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen. Zoveel mogelijk stakeholders mogen meepraten en -beslissen voor optimaal draagvlak.

Eerlijk & Transparant

Transparantie en eerlijkheid zijn belangrijke uitgangspunt. Een actief informatiebeleid creëert vertrouwen en een basis voor mogelijke verbetering.

Bewust van Voetafdruk

De ecologische impact van de activiteiten in de gehele keten is minimaal, idealiter levert de onderneming een netto positieve bijdrage aan milieu en klimaat..

BVm

In juli 2020 maakte het kabinet bekend dat er een juridische erkenning (BVm) voor sociale ondernemingen gaat komen. Middels de BVm kunnen sociaal ondernemers laten zien dat zij daadwerkelijk proberen om sociale impact te maken. Het is de bedoeling dat ondernemingen die aanspraak willen maken op een BVm-status worden gecontroleerd op de sociale doelen die zij proberen te behalen. Het kabinet heeft een aanzet voor de wet geschreven die tot 30 april 2021 in internetconsultatie is geweest. KSON stuurde daarop deze reactie.

Code

De Code omvat 5 principes​​​​​, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. De sociaal ondernemer kan ervoor kiezen die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven. Voegt de onderneming vervolgens ook echt de daad bij het woord en doorstaat deze de beoordeling door een Review Board, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.

THEMA’S NETWERK

Sociaal Ondernemerschapsonderwijs

Primair
Middelbaar
Hoger
Wetenschappelijk

Sociaal ondernemerschapsonderzoek

Verdienmodellen
Impact meten
Opschalen
Samenwerken met de gemeente
Arbeidsparticipatie
Circulaire economie
Vluchtelingen

Ons programma