Doelen

Het hoofddoel van het kennisnetwerk sociaal ondernemerschap is om onderzoekers en docenten die bezig zijn met sociaal ondernemerschap samen te brengen en op zoek te gaan naar meer verbindingen tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs en elkaar.

Inspiratie

Inspiratie opdoen, collega’s leren kennen en weten waar iedereen mee bezig is

Kennis

Kennis delen en complementaire kennis benutten

Samenwerken

Samenwerkingsverbanden opzetten in onderzoek en onderwijs

Versterken

Het ecosysteem rond sociaal ondernemerschap versterken

Gebundelde krachten

Het netwerk is sinds november 2017 meerdere keren bijeen geweest. We hebben vastgesteld dat we willen samenwerken in plaats van concurreren. De complementaire kennis uit het netwerk kunnen we benutten om tot gezamenlijke ideeën en voorstellen te komen. Met gebundelde krachten hebben we bovendien een groter bereik. Dit is goed voor het netwerk zelf, voor studenten rond dit onderwerp én voor sociale ondernemingen.

Bijeenkomsten

Drie tot vier keer per jaar komt het netwerk een dagdeel bij elkaar. De bijeenkomsten staan in het teken van uitwisseling aan de hand van actuele ontwikkelingen. De bijeenkomsten vinden soms plaats in aansluiting bij bestaande evenementen en vanaf medio 2019 ook in de vorm van ‘denktanks’. Dit houdt in dat bijeenkomsten worden gehost door organisaties, die belangstelling hebben voor een ‘advies’ vanuit ons netwerk. Een bijeenkomst bestaat dan uit een deel dat ten dienste staat aan de hostende partij, in de vorm van een ‘challenge’ of ‘case-bespreking’, en een deel reguliere netwerkbijeenkomst.

Kernteam

Maarten Hogenstijn

Senior onderzoeker Hogeschool van Amsterdam

Claudia van Orden

Docentonderzoeker Hogeschool Windesheim Zwolle

Linda Drupsteen-Sint

Senior onderzoeker Hogeschool van Amsterdam

Leendert de Bell

Bijzonder Lector Hogeschool Utrecht

Claudia Cuypers

Onderzoeksmedewerker Hogeschool van Amsterdam

Erzsi Meerstra-de Haan

Onderzoeksmedewerker Hanzehogeschool Groningen

Het kernteam coördineert de activiteiten van KSON. Voor vragen: mail naar info@kson.nl.

Lees meer over sociaal ondernemen