Meer impact in zicht!

Onderzoek naar de toepassing van sociale voorwaarden in gemeentelijke aanbestedingen

Claudia van Orden (2021)

Je vindt de publicatie Meer impact in zicht! op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Dit project is er op gericht geweest de toepassing van sociale voorwaarden in gemeentelijke aanbestedingen te bestuderen, met als uiteindelijk doel om de social impact van die aanbestedingen te vergroten. Daartoe hebben we naar juridische mogelijkheden gekeken, naar de toepassing hiervan in de praktijk en naar de ‘community benefits’ voorwaarden zoals die in Schotse aanbestedingen gehanteerd worden.

Met dit project hebben we hopelijk laten zien dat er allerlei manieren zijn om social impact te maken met aanbestedingen, groot en klein. We roepen gemeenten dan ook op om, nog meer dan nu al het geval is, gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om social impact te maken met hun aanbestedingen. Sociale ondernemingen kunnen zeker een rol spelen in het creëren van impact, maar laten we vooral niet vergeten dat ook reguliere ondernemingen heel veel impact kunnen maken. Het ultieme streven zou moeten zijn dat álle ondernemingen in meer of mindere mate sociaal zijn en bijdragen aan een betere samenleving. Maar tot die tijd is het nodig om sociaal ondernemerschap te stimuleren, tot op zekere hoogte voorrang te verlenen en te koesteren, omdat zij een belangrijke impact hebben op mensen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *