Werken aan waarde

Praktijkgericht onderzoek naar het creëren en duurzaam organiseren van waardig werk

Josje Dikkers en Leendert de Bell (2020)

Je vindt de openbare les Werken aan waarde op de website van de Hogeschool Utrecht.

In het lectoraat Organiseren van Waardig Werk staan twee thema’s centraal: 1) bijdragen aan de toegang tot waardig werk, en 2) het duurzaam behoud van waardig werk in organisaties. Binnen het eerste thema wordt de nadruk gelegd op het creëren van werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Door de benoeming van een bijzonder lector – ondersteund door Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF – geven we hierbij speciale aandacht aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Binnen het tweede thema staan mentale gezondheid en organisatieontwikkeling centraal.

Dit praktijkgerichte onderzoek richt zich op manieren om organisaties en arbeidsprocessen te vernieuwen en te veranderen, met als doel (mentaal) gezonde medewerkers die zich kunnen blijven ontwikkelen en zo ook bijdragen aan organisatiedoelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *