Monitor Groningse Impactondernemingen 2020

Claudia van Orden en Jan Willem Wennekes (2020)

Je vindt de Monitor Groningse Impactondernemingen 2020 op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

In opdracht van de gemeente Groningen hebben de vereniging Impact Noord en De Hanzehogeschool Groningen onderzoek uitgevoerd onder impactondernemers. Impactondernemers zijn ondernemers die het belangrijk vinden om naast financiële juist ook maatschappelijke waarde te creëren. Het doel van het onderzoek was te inventariseren welke ondersteuningsbehoeften deze ondernemers hebben op het gebied van algemene ondernemersvaardigheden. Tevens is geïnformeerd naar rechtsvorm, omvang, oprichtingsdatum, sector en impactgebied, om zodoende ook een vergelijking te kunnen maken met het eerste monitoronderzoek uit 2018.

Onder ruim 300 impactondernemers is een digitale enquête uitgezet en deze is ook via social media verspreid. Van 89 ondernemers is een volledig ingevulde lijst retour gekomen. Vergeleken met drie jaar geleden is het aantal impactondernemers toegenomen. Twee derde van de ondernemingen heeft meer dan vijf personeelsleden, en een derde bestaat langer dan tien jaar. Het zijn ondernemingen die hun omzet voor het grootste deel uit de markt halen, maar die daarnaast ook maatschappelijke waarde creëren, op tal van verschillende impactgebieden. Meer dan de helft van de impactondernemers is actief op het impactgebied ‘arbeidsparticipatie’, wat aansluit bij het landelijke beeld.

In de uitkomsten van het onderzoek komen verschillende ondersteuningsbehoeften naar voren, die op dit moment spelen in de gemeenschap van impactondernemers rondom de gemeente Groningen. Deze zijn samen te vatten onder de volgende zes kernbehoeften:

  1. Netwerk en community;
  2. Samenwerking overheid;
  3. Meten en rapporteren impact;
  4. Vergroten opdrachten en financiering;
  5. Zichtbaarheid en erkenning impactondernemen;
  6. Marketing en communicatie.

Concrete aanbevelingen voor het verder stimuleren van impactondernemerschap
staan uitgewerkt in de “Routekaart voor een effectief impact-ecosysteem” (verder
te noemen: Routekaart), waarin aan de hand van een model voor het ‘impactecosysteem’
verschillende aanpakken worden beschreven. In die aanpakken komen
de zes kernbehoeften ook terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *