Social return in aanbestedingen: de cijfers van 2019

Artikel in Deal!, oktober 2020

Claudia van Orden en Lisette Kreeft (2020)

Je vindt het artikel Social return in aanbestedingen: de cijfers van 2019 op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

De conclusie uit eerder onderzoek dat kansen voor social return onbenut blijven, wordt bevestigd door recent onderzoek van Claudia van Orden en Lisette Kreeft: in slechts een derde van de aanbestedingen worden sociale voorwaarden gesteld.

Al eerder besteedden we in Deal! aandacht aan onderzoek naar toepassing van sociale voorwaarden in aanbestedingen. In oktober 2019 waren uitkomsten van een enquête onder social return-coördinatoren van Nederlandse gemeenten niet meer dan indicatief. In dit artikel presenteren we cijfermatige resultaten van dossieronderzoek via TenderNed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *