Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact – belangrijkste onderzoeksresultaten

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Leendert de Bell, Linda Drupsteen, Joep Binkhorst, Esther Schrijver (2019)

Je vindt de publicatie Groei in impact – belangrijkste onderzoeksresultaten op de website van de Hogeschool Utrecht.

Dit beknopte onderzoeksverslag presenteert de belangrijkste resultaten van het tweejarig onderzoeksproject naar de kansen en uitdagingen voor het opschalen van sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van maart 2017 tot en met juni 2019, en had twee doelen. Het eerste doel was nieuwe kennis ontwikkelen ten aanzien van de belemmerende factoren bij het opschalen van sociale ondernemingen — in het bijzonder sociale ondernemingen die zich richten op het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede doel was om effectieve methoden te ontwikkelen om deze belemmeringen aan te pakken en zo meer maatschappelijke impact te kunnen realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *