Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen

Leendert de Bell, Joep Binkhorst, Astrid Bolland, Linda Drupsteen, Eva Hijmans, Esther Schrijver, Aukje Smit, Joost van der Weide (2018)

Je vindt de publicatie Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact – 20 bedrijfscases op de website van de Hogeschool Utrecht.

In de afgelopen jaren is er een sterke groei zichtbaar in het aantal sociale ondernemingen in ons land. Achter deze organisaties gaan vaak ambitieuze ondernemers schuil. Ambitie is essentieel, want met alleen ‘sociaal’ red je het niet als ondernemer. Er moet wel degelijk geld verdiend worden om impact te kunnen maken en als sociale onderneming continuïteit te bieden aan medewerkers.

Opschalen blijkt in de praktijk één van de grootste uitdagingen voor sociale ondernemingen om te kunnen groeien in impact. Hoe doen de sociale ondernemers dat dan? Wat is hun kracht en waar lopen zij tegenaan?

Tussen april 2017 en februari 2018 onderzochten hogeschool Utrecht en hogeschool Windesheim/Flevoland 20 ambitieuze sociale ondernemingen op succesfactoren en belemmerende factoren voor verdere groei in impact op arbeidsparticipatie. De onderzochte sociale ondernemingen zijn verschillend in omvang en actief in verschillende sectoren, maar worstelen allemaal met een opschalingsvraagstuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *